Błąd WinAce 2.5
Błąd linku programu został zgłoszony do administratora.
Niebawem zostanie sprawdzony i w razie potrzeby naprawiony.

Dziękujemy za informacje.